Sentir tech

Eliminació de plagues

Característiques:

El mètode Lignum és molt útil per a l'eliminació de la plaga de tèrmits i corcs en la fusta estructural de l'edifici. Tot i això la colònia de tèrmits segueix existint sota terra i afectant a altres edificis de l'entorn .. Sentir tech eliminem la colònia de tèrmits sense riscos per a l'home ni el medi ambient No representa cap molèstia per als ocupants, no requereixen obres El tractament SENTRI-tech és un sistema nou de lluita contra els tèrmits, basat en un insecticida, l'hexaflumuró, que pertany a una nova generació de molècules que impedeix el desenvolupament de l'insecte mitjançant la inhibició de la muda. Els tèrmits obreres consumeixen i transporten el producte a tota la colònia. Els individus que hagin ingerit suficient quantitat d'insecticida moriran en el moment de la muda. A poc a poc la població de tèrmits obreres desapareixerà, el que significarà l'eliminació de la colònia, ja que no tindrà qui l'alimenti.

Dades de l'empresa:


REHABILIT S.L.

C/ Padilla, 240

08013 Barcelona

Telèfon: 93 456 14 53

[email protected]

www.rehabilit.es