Peces de pedra natural

Pedra de Santanyí és una calcarenita oolítica

Característiques:

La pedra de Santanyí és una calcarenita oolítica molt pura, gairebé sense matriu. El seu origen es calcula a la primera meitat d’una seqüència marina del Miocè Superior. Les seves característiques més notables són la seva duresa, que permet la seva talla i talla, la seva absorció mínima i una resistència a la comprensió.

Disponibilitat:

Classes: M. de s'Arenal, M. Porreres, P. Santanyí, M. Mur i M. Felanitx Productes artesanals: marcs, Balcons, Columnes, Balustrades i Arcades Productes estandarditzats: Aplacats, cantoner i cornises, Balustrades i cavalló de piscina

Dades de l'empresa:


SEBASTIÁN CALDENTEY S.A.

Cl. Campos S/N

07650 Santanyi (Mallorca)

Telèfon: 971 653 185

fitxa al web

www.sebastiancaldentey.com