Ferronor

Imprimació antioxidant

Característiques:

Imprimació antioxidant l’aigua a base de resines ecològiques especials i de pigments anticorrosius d’elevada eficàcia i no tòxics. ?Excel·lent protecció anticorrosiva per compostos electroquímicament actius. Presenta un gran poder de cobriment i és de fàcil aplicació ?Bona adherència sobre metall convenientment preparat ?És un producte innocu de base aquosa ?Compatible amb acabats en base aigua i alguns en base dissolvent, com ara acabats sintètics.

Aplicacions:

Indicat per a la protecció anticorrosiva de superfícies metàl•liques com acer, ferro laminat en fred i en calent, etc., per a estructures metàl•liques de naus, armadures del formigó, reixats, portals, restauració de superfícies danyades, etc.

Disponibilitat:

Envàs de plàstic de 25l.

Dades de l'empresa:


NORQUIMIA S.A.

Pol.lnd. de Sabón, Par. 143 - Naves 6, 6A y 7

15142 Arteijo (La Coruña)

Telèfon: 981 601 899

[email protected]

www.norquimia.com