Ferróxido

Reconvertidor d’òxid

Característiques:

Producte reconvertidor d’òxid que actua formant un complex amb el ferro passivitat i impedint que progressi la corrosió. ?Actua per reacció amb el ferro, formant una capa protectora que impedeix l’avanç d’oxidació i posterior corrosió. No tapa l’òxid, la qual inactiva sense formar pel·lícula. ?Pot aplicar fins i tot sobre superfícies ja oxidades, sempre que l’òxid sigui adherent, ja que actua també davant del ferro i combinat amb l’oxigen. ?Excel·lent comportament en boira salina ?Fàcil aplicació

Aplicacions:

Indicat per a la protecció d’armadures en el formigó i protecció del ferro a qualsevol tipus d’indústria o construcció (bigues, pilars, peces metàl•liques emmagatzemades abans de ser distribuïdes i pintades, etc.).

Disponibilitat:

Envàs de plàstic de 30l.

Dades de l'empresa:


NORQUIMIA S.A.

Pol.lnd. de Sabón, Par. 143 - Naves 6, 6A y 7

15142 Arteijo (La Coruña)

Telèfon: 981 601 899

[email protected]

www.norquimia.com