Metalnor

Vernís

Característiques:

Vernís al dissolvent especial per a protecció i decoració de superfícies metàl•liques amb excel•lent adherència i resistència als agents agressius externs. És d’un sol component. No necessita una imprimació prèvia, ni per assegurar l’adherència ni com anticorrosiu, ja que la seva formulació es basa en resines acríliques especials de gran adherència fins i tot en superfícies tan difícils com poden ser les galvanitzades i s’han inclòs a més additius anticorrosius d’alta eficàcia i resistència. Tot això contribueix a facilitar el treball de protecció de les estructures metàl•liques i abaratir els costos. Pot aplicar-se a pistola o airless, rendibilitzant així el temps d’aplicació i a més un assecat al tacte ràpid ?Excel·lent resistència als agents externs agressius, a la intempèrie i a la llum UV, proporcionant una excel•lent protecció als suports tractats. ?Bona duresa i flexibilitat.

Aplicacions:

Indicat per a la protecció de superfícies metàl•liques de ferro, acer, coure i fins i tot galvanitzades, tant en interiors com en exteriors.

Disponibilitat:

Envàs metàl·lic de 30l.

Dades de l'empresa:


NORQUIMIA S.A.

Pol.lnd. de Sabón, Par. 143 - Naves 6, 6A y 7

15142 Arteijo (La Coruña)

Telèfon: 981 601 899

[email protected]

www.norquimia.com