PROTECTOR S PERLE

Consolidant de morters antics i pedres sorrenques.

Característiques:

Producte incolor formulat per la consolidació de morters antics i pedres sorrenques, amb efecte hidrofugant, per a l’aplicació en restauracions d’edificis antics i façanes de pedra sorrenca o amb tendència al despreniment. Protegeix contra les eflorescències salines, la humitat i la pol·lució.

Aplicacions:

S’utilitza en treballs de restauració per als paraments antics que es vulguin conservar sense alterar l’aspecte inicial, en morters antics de cal, pedra sorrenca i altres materials minerals amb tendència al microdespreniment.

Disponibilitat:

PROTECTOR F: impermeabilitzant incolor de paraments verticals. HIDRO-F: impermeabilitzant incolor de paraments verticals. PROTECTOR F N1-Nº2: revitalitzador impermeable, hidròfug, transpirable i incolor. PROTECTOR S: impermeabilitzant de paviments ceràmics porosos. X-XAL-H: hidrofugant de massa per formigons i morters. X-CAL-HL-200: hidrofugants de massa per a formigons i morters. COLMATADOR LSM: producte colmatador de porus per a lloses, soleres y murs. STONEFIX: consolidant de morters, pedres poroses y sorrenques. PROTECTOR M: hidròfug transparent especial para morters monocapa.

Dades de l'empresa:


ESLO, S.A.

Pol. Ind. Pla Poligé

17854 Sant Jaume de Llierca (Girona)

Telèfon: 972 68 74 09

[email protected]

www.eslo.com