Sistema Múlmico

Anti-humitat de capil•laritat

Característiques:

Amb el Sistema Múlmico resolem humitats en general provinents del subsòl, humitats i filtracions en garatges, soterranis, inundacions en fosses d’ascensors i filtracions d’aigua en murs i soleres. És aplicable a tot tipus de construccions i la seva aplicació és immillorable en rehabilitacions. Es tracta d’una tècnica utilitzada per a l’estabilització, consolidació i tractament de sòls, amb múltiples aplicacions en edificació, obra civil i Medi Ambient. Treu l’aigua que satura el subsòl. S’utilitza per al tractament i eliminació de Humitats i Filtracions en soterranis i garatges d’edificis i habitatges. El principi bàsic del Sistema Múlmico és que cap roca és totalment impermeable i és sabut que en gairebé tots els sòls hi ha una forta anisotropia que fa a la infiltració, sent el coeficient de permeabilitat horitzontal superior a 5 vegades, almenys, al vertical, pot arribar a ser diversos centenars de vegades en sòls estratificats amb capes sorrenques intercalades.

Dades de l'empresa:


GRUPO PREASA

C/ Alcántara, 57

28006 Madrid

Telèfon: 91 401 59 64

[email protected]

www.preasa.com