Kimicover IN

Resines

Característiques:

Kimicover IN és una formulació mico-composta, a punt per ser utilitzada, basada en resines sintètiques capaços de reaccionar amb anhídrid carbònic i de reticular dins d’una obra encara que hi hagi una humitat considerable. Kimicover IN és lliure de solvents, no és tòxic, no és inflamable, és incolor i inodor. Gràcies a la baixa viscositat i el baix pes específic, el producte penetra fàcilment els capil•lars conferint impermeabilitat a la zona tractada. Color: Incolor pH UNI 8311: 8,5-9,5 Densitat UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,01 g / cm ³ Temperatura mínima de filmació: +5 ° C Enduriment complet a 20 º C: 7 dies Índex de refracció: 1,347

Aplicacions:

És utilitzat per a la realització de barrera química contínua, horitzontal o vertical, dins d’una obra (de qualsevol tipus i dimensió) per blocar la humitat de la sortida capil·lar.

Disponibilitat:

Bidons de plàstic de 5 kg Bidons de plàstic de 25 kg

Dades de l'empresa:


KIMIA

Via del Rame, 73

06134 Perugia (Italia)

Telèfon: 075 591 8071

[email protected]

www.kimia.it