Poimate SIL-19

Protecció de la façana de pedra

Característiques:

El Poimate Sil-19 és un oligòmer alquilopolisiloxánico destinat a la protecció de façanes contra humitat i la formació de líquens i fongs. Rebutja l’aigua i deixa respirar les parets. Els hidròfugs a base de silicones constitueixen una bona solució per a aquestes exigències, sobretot quan es tracta de materials de construcció, l'aspecte natural cal preservar per motius estètics. La impregnació de les façanes amb el Poimate Sil-19 limita de manera duradora l’absorció de les aigües de pluja o reg per neteja, etc. sense oposar-se a la seva transpiració. Bon poder de penetració en tots els materials. Fort resistència a la penetració de l’aigua per capil•laritat. Modificació molt feble de la porositat natural de la pedra. Resistència notable als agents d’envelliment (gelada, descongelació, UV). Possibilitat de fer una capa sobre per mitjà de la majoria de les pintures en dispersió aquoses viníliques, acríliques, pintures amb silicona, etc. (Prova prèvia indispensable). Evita malalties biòtiques que poden ser greument perjudicials (hi ha espècies de líquens que destrossen diversos tipus de pedra, fins i tot granets). Absència de toxicitat un cop aplicat.

Dades de l'empresa:


LABORATORIO QUÍMICO BIOLÓGICO DE SANTANDER, Ltda.

Av. La Pedreña, S/N

39584 Ojedo (Cantabria)

Telèfon: 942730278

[email protected] , [email protected]

www.poimate.com