Escleròmetre

Mesurador de resistència

Característiques:

Instrument de mesura, emprat generalment per a la determinació de la resistència a compressió en formigons ja sigui en pilars, murs, paviments, etc.

Disponibilitat:

Escleròmetre SCHMIDT de PROCEQ "N": De patent original suïssa, per determinar la resistència a la compressió del formigó. Escleròmetre EUROSITE "ectha": Tipus N: energia d’impacte de 2.207Nm per a formigó. Tipus L: Energia d’impacte 0.735 Escleròmetre Electrònic EUROSITE "ectha": Mesura la duresa del formigó. Incorporació electrònica de resultats de sèries. Els resultats poden transmetre a un PC. Energia d’impacte: 2.207Nm. Escleròmetre EUROSITE: Penetròmetre Angular Escleròmetre "TEOTESTER" ST308: Per mesurar resistència a la penetració en el terreny. És d’esfera i disposa de 5 pistons de diferent diàmetre. Escala de resultats en Kg/cm2 relacionada amb el diàmetre del pistó.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com