Escleròmetre DAGA

Escleròmetre

Característiques:

Aparell que determina la qualitat del formigó i d’altres materials estructurals amb un assaig no destructiu. fonamentalment es mesura la resistència al xoc, que està en relació directa amb la resistència a compressió del material assajat. El seu valor de rebot "R" permet mesurar la duresa d’aquest material. Control no destructiu en formigó.

Disponibilitat:

Ofereix una àmplia gamma de models, amb característiques específiques per a cada aplicació: N / NR / ND.-Entre 10 i 70 N/mm2 L/LR/LD.-Entre10 i 70 N/mm2 P. - Entre 5 i 30 N/mm2 Pt- Entre 0,2 i 5 N/mm2 PM.-Mesuraments per morter Els models N i NR, amb energia de percussió de 2,207 Nm. es subministren amb dispositiu registrador o sense. Els models L i LR, amb energia de percussió tres vegades inferior als models N, s’utilitzen també en la indústria paperera. El model LB reuneix característiques similars al model L, però disposa d’una punta especial per a control d’elements de terra cuita. Els models P, PT i PM són escleròmetre pendulars, que s’utilitzen per mesurar dureses de materials de construcció de baixa resistència. Aquests models es diferencien en la mida i en la forma de la seva punta d’impacte. Els models electrònics DIGI SCHMIDT-2, ND i LD, tenen característiques idèntiques als models N i L, però compten amb pantalla gràfica, memòria i introducció automàtica de paràmetres de mesura.

Dades de l'empresa:


COMERCIAL DE INGENIERÍA DAGA

Corregidor Juan Francisco de Luján, 17

28030 Madrid

Telèfon: 917 511 523

[email protected]

www.daga.es