Escleròmetre

Mesurador de resistència a compressió

Característiques:

El escleròmetre de G.S.I Ibérica és un instrument de medició, utilitzat generalment per a la determinació de la resistència a compressió en formigons ja sigui en pilars, murs, paviments, etc. El seu funcionament consisteix en una pesa tensada amb un molla. Aquesta pesa tensada es llança contra el formigó i es mesura el seu rebot. Proporciona valors aproximats i s’utilitza principalment com a mètode de comprovació, sent menys utilitzat que l’assaig de compressió. Algunes de les causes que poden alterar el seu valor són: Si no esta l’escleròmetre perfectament perpendicular amb la superfície, ens donarà un rebot menor. Si la superfície no esta molt neta i polida ens donarà valors menors (capes de pintura o pols creant una capa blanda que resisteix el cop). El formigó és una barreja de ciment, grava i sorra. Si es colpeja sobre una pedra ens donarà una duresa major. Si és formigó armat podem tenir el risc de colpejar a prop d’una barra corrugada d’acer, amb una duresa molt major.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma d’escleròmetres digitals: EC225, EC007, EC008, EC050, EC051, EC040, QCTC500N i QCTCHT225W.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com