Escleròmetre

Mesurador de resistència

Característiques:

El escleròmetre de Geonatura és un instrument de medició, utilitzat generalment per a la determinació de la resistència a compressió en formigons ja sigui de pilars, murs, paviments, etc.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats d’escleròmetres en funció de les seves necessitats i ús. L’escleròmetre digital / schmidt per a control de formigó normal, conté unes característiques y aplicacions segon les varietats del model. El seu rang de percussió pot variar de 10 a 70 N/mm² i de 0.2 a 5N/mm².

Disponibilitat:

Geonatura presenta una gamma d’escleròmetres: DIGITAL: 4894 (Modelo ND o LD) SCHMIDT: 4895 (Modelo PT o P), 4896, 4897, 4898 i 4899.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com