Dinamòmetres mecànics

Mesurador de forces

Característiques:

Els dinamòmetres són instruments destinats a la medició de forces de tracció, tensions,etc.

Aplicacions:

Són utilitzats per a grans traccions, construcció d’elevada seguretat contra trencaments o amb sistema amortidor de colps bruscos de pressió. Existeixen també dinamòmetres hidràulics a distància, aparell indicador amb suport mural per a fixació a paret, o suport inferior per a fixació lateral.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma de dinamòmetres: Dinamòmetre metàl•lic tubular: DN097 a DN110, DN030 A DN034, entre altres. Dinamòmetre en PVC transparent: DN020 a DN024 Dinamòmetre digital: DN489, DN494 a DN498, DN601 a DN606, DN630 a DN641, entre altres. Dinamòmetre de mà digital: DN400, DN402. Dinamòmetre digital, tracció /compressió: DN600, DN600B, DN600D, DN600F, DN600G, DN600H, entre altres.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com