Dinamòmetre mecànic

Mesurador de forces o pes

Característiques:

Els dinamòmetres són instruments destinats a la medició de forces de tracció, tensions, etc. Existeixen dos tipus de dinamòmetres: Els dinamòmetres mecànics s’utilitzen en el laboratori i per amidaments in situ. Els dinamòmetres amb una precisió del ±0,3% de la càrrega tenen un rang de tiratge del 20% de la superfície de pesat i s’ofereixen en grams i en Newton (N). Els dinamòmetres amb superfícies de pesat de 5 a 1000 grams posseeixen una brida com a suport de càrrega, els de 2,5 a 50 kg un ganxo i el major de fins 100 kg, un mosquetó. Els dinamòmetres digitals disposen d’un port de connexió de dades així com un software opcional per a la transmissió de dades al PC. Els dinamòmetres digitals s’utilitzen principalment en investigació i desenvolupament.

Disponibilitat:

PCE Ibérica S.L. presenta una completa gamma de dinamòmetres: Dinamòmetres LightLine, Micro-Line, Macro-Linie i Medio-Line Dinamòmetres Newton. Dinamòmetres Gramos. Dinamòmetres sèrie PCE-HTD, PCE-VKM, PCE-FM, PCE-FG i PCE-SH Dinamòmetres sèrie TKZ / TZF Dinamòmetres sèrie EF-AE Dinamòmetres sèrie MLE-F Dinamòmetres sèrie HF-AE Dinamòmetres PT-AT

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es