Dinamòmetre

Mesurador de forces

Característiques:

Els dinamòmetres són instruments destinats a la medició de forces de tracció, tensions, etc. Quantotec presenta dues varietats de dinamòmetres, el model Alluris FMI-100 i la sèrie FMI210, per a medició de forces de tracció o compressió. Són mesuradors robustos i precisos, que tenen carcassa d’alumini i suporten sobrecàrregues de fins el 200%. La seva ràpida velocitat de mostreig de 1000Hz els permet capturar amb exactitud el valor màxim de la força. Poden mesurar en N, kgf, Lb, amb rangs fins 20N, 50N (amb resolució 0,01N); 200N i 500N (resolució 0,1N). La exactitud és del 0,2%, encara que poden arribar a precisions de 0,05% amb la sèrie FMI-210.

Dades de l'empresa:


QUANTOTEC

C/ Ausias March

46134 Foios (Valencia)

Telèfon: 96 1493 531

[email protected]

www.quantotec.com