Equostat

Pinça de medició

Característiques:

Sistema de mesura estàtic de baixa càrrega segons el principi Rockwell. Com a trets destacats, Equostat és ràpid i amb una gran reproductibilitat independentment del material, dimensions i geometria de la mostra metàl•lica sobre la qual es mesura. No cal acoblar les peces amb pasta i, a causa de la baixa càrrega que s’aplica la punta de penetració, resulta ideal per a peces fines, perfils, xapes de menys de 2 mm i superfícies polides o sensibles a la marca.

Dades de l'empresa:


COMERCIAL DE INGENIERÍA DAGA

Corregidor Juan Francisco de Luján, 17

28030 Madrid

Telèfon: 917 511 523

[email protected]

www.daga.es