Dinamòmetre

Mesurador de forces de tensió: tracció o compressió

Característiques:

Els dinamòmetres són instruments destinats a la medició de forces de tracció, tensions, etc. Són utilitzats per a grans traccions i amb sistema amortidor de cops bruscos de pressió. Construcció d’alta seguretat contra trencaments. Aquests instruments consisteixen generalment en una molla continguda en un cilindre de plàstic, cartró o metall generalment, amb dos ganxos, un en cada extrem. Els dinamòmetres porten marcada una escala, en unitats de força, en el cilindre buit que rodeja la molla. Al penjar pesos o exercir una força sobre el ganxo inferior, el cursor del cilindre inferior es mou sobre la escala exterior, indican el valor de la força.

Aplicacions:

Els dinamòmetres els incorporen las màquines d’assaig de materials quan són sotmesos a diferents esforços, principalment l’assaig de tracció, per a mesurar la força de trencament que trenca las provetes d’assaig, també s’utilitza per a mesurar forces de compressió. Existeix també dinamòmetres hidràulics a distancia, aparell indicador amb suport mural per a fixació a paret, o suport inferior per a fixació lateral.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma de dinamòmetres: Dinamòmetre metàl•lic tubular: DN097, DN110, DN030 i DN034. Dinamòmetre en PVC transparent: DN020 i DN024. Dinamòmetre digital: DN489, DN494, DN498, DN601, DN606, DN403, DN408, DN556, DN433, entre altres.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com