Duròmetre mecànic per metalls

Mesurador de duresa

Característiques:

Un duròmetre és un aparell que permet mesurar la duresa dels materials. La seva funció es tractar de perforar el material. Quan més força es necessita per perforar, més dur és el material. En metal•lúrgia la duresa és una mesura utilitzant un duròmetre per a l’assaig de penetració. Depenen del tipus de punta utilitzada i del rang de càrregues aplicades, existeixen diferents escales, adequades per a diferents rangs de duresa. La duresa és una propietat que es defineix com la resistència d’un material a ser rallat. No s’ha de confondre amb la tenacitat. Hi ha diverses formes de mesurar la duresa, si bé la majoria consisteix en utilitzar un petit indentador, dispositiu que tracta de penetrar el material i que pot ser una petita agulla. El interès de la determinació de la duresa en els acers rau en la correlació existent entre la duresa i la resistència mecànica, sent un mètode d’assaig més econòmic i ràpid que l’assaig de tracció, per la qual cosa el seu ús està molt extens.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma de duròmetres: Duròmetre mecànic per a metalls: FM620, FM630 i FM497 Duròmetre digital per a goma: FM402, FM402B, FM402C, FM403 i GM076A Duròmetre mesurador analògic de compactació de sòls: GM076 Duròmetre de butxaca o portàtil: FM294, FM498, FM291, FM292, FM499 i FMKH100 Duròmetre per ultrasons: FM506

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com