Detector d’armadures

Mesurador del número i diàmetre d’armadures en estructures de formigó

Característiques:

El detector d’armadures de G.S.I. Ibérica permet definir el número i diàmetre d’armadures, també mesura el recobriment de les barres en les estructures de formigó, detector de cables elèctrics i conductes metàl•lics encastats.

Aplicacions:

El detector d’armadures ofereix una visualització de les barres en temps real que permet que l’usuari vegi realment el lloc on es situa la barra sota la superfície de formigó.. A tot això s’uneix una sèrie d’indicadors de proximitat de les barres i elements auxiliars per a la localització, tant òptics com acústics. També es pot calcular el diàmetre de les barres dintre del rang de proba especificat. El detector d’armadures permet una detecció ràpida de les barres: Visualització en temps real de la ubicació de les barres situades sota el instrument. Indicació visual de les barres més pròximes. Capacitat de detecció no només de les barres, sinó també del punt mig entre les barres i la seva orientació. Indicació òptica i acústica de la ubicació de las barres i alerta de recobriments mínims. Retro-il•luminació commutable de la pantalla per a llocs foscos.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma de detectors d’armadures: DA101, DA102, DA200, DA201, DA202, QCTC100 i QCTC110.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com