Mesurador de resistència superficial a la adherència

Determina la resistència superficial del formigó o de qualsevol altre material a la seva adherència

Característiques:

El mesurador de resistència a la adhesió esta específicament dissenyat per a mesurar la resistència adhesiva dels recobriments, sent un mètode d’assaig que es absolutament no destructiu. El instrument conté un manòmetre analògic indicador que registra el valor màxim de l’assaig. Es possible realitzar la mesura sobre la superfície just abans d’aplicar el revestiment, adhesiu o altre recobriment sense danyar.

Aplicacions:

El mesurador de resistència superficial G.S.I. Ibérica determina la força de adhesivitat de revestiments com capes plàstiques, morters, capes bituminoses i de formigó, finalitzats de pintura i metàl•lics. És indispensable per a la diagnosi de danys i patologies d’estructures edificades i per a la revisió de treballs de renovació. És un instrument bàsic per a determinar la força adhesiva de superfícies del sòl i és un instrument analògic amb indicador per a determinar el valor de la proba màxima.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gama de mesuradors de resistència superficial: Mesurador analògic PROCEQ de adherència per a recobriments i Morters: QC202. Variants: SÈRIE Z DE DYNA (per a la comprovació de la resistència a la adherència i a la tracció) amb manòmetre digital integrat. SÈRIE ZE de mesuradors de resistència a l’arrencada del material Dyna (per a la comprovació de la resistència a la adherència i a la tracció) amb sensor de pressió i dispositiu de visualització electrònic DYNAMETER que permet la transferència fàcil de dades al PC o a la impressora per al seu anàlisis. DYNA ESTRICH, mesurador de resistència a la adherència especialment dissenyat per a la medició de la resistència mitjançant un mètode d’assaig no destructiu. Mesurador de resistència superficial de formigó, amb manòmetre digital: QC202A i QC202B. Mesurador de resistència superficial de formigó, amb unitat de control: QC202C i QC202D.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com