Mesurador d’humitats

Mesurador d’humitats

Característiques:

Els mesuradors d’humitat BERDALA mesuren la humitat relativa de materials de la construcció. Tenen diferents escales de graduació per a detectar el contingut d’humitat en cada cas.

Disponibilitat:

MESURADOR D'HUMITAT "TRAMEX": Mesurador d’humitat digital d’humitat relativa per a fusta, formigó i ciment. Té 3 escales: per guix, fusta, pintura, vernís, cobertes, materials de construcció. Actua per mesurar electrònica, amb ajuda de senyals de baixa freqüència. No són destructius i no causen cap deteriorament, a la superfície, per contacte dels elèctrodes o mostres. Per a la detecció ràpida d’humitat no visible, sota paper pintat, rajoles, cartró-pedra, guix, maçoneria, fusta. En el cas d’aplicació per a formigó i ciment, el mesurador TRAMEX va ser dissenyat per determinar la humitat del formigó, abans de posar paviments o revestiments. MESURADOR HUMITAT GENERAL: Per guix, fusta, cartró, paper ... Indica la humitat en el rang de 7% al 35%. DETECTOR 3 EN 1: Eina per detectar metalls, fusta, plàstic (PVC, termoplàstics) i cables elèctrics AC. Calibratge automàtic. HIGRÒMETRE: Higròmetre digital portàtil model DBM1 per a mesurar del contingut d’humitat en materials de construcció i tot tipus de fusta. Dues escales seleccionables, conversió directa en contingut.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com