Higròmetre especial (construcció, fusta i mesurador d’humitat)

Mesurador del grau d’humitat de l’ambient o els materials

Característiques:

Un higròmetre és un instrument que s’utilitza per a mesurar el grau d’humitat de l’aire, del sòl, de les plantes o humitat, donant una indicació qualitativa de la humitat ambiental. El higròmetre de G.S.I. Ibérica és un dispositiu de medició semi professional dissenyat per a supervisar i controlar les condicions climàtiques o materials de construcció. La humitat relativa i la temperatura ambient es determinen simultàniament en tot i es mostren com a lectures clarament discernibles en el monitor. La pantalla retro-il•luminada activable assegura que els valors es puguin llegir correctament inclús quan la il•luminació es especialment pobre.

Aplicacions:

S’utilitza per a determinar la temperatura ambiental o humitat de l’aire en les zones de vivendes, oficines, instal•lacions de producció, magatzems, laboratoris,... Tenen diferents models, cada un amb propietats i característiques tècniques lleugerament diferents, per a poder mesurar la humitat en cada cas.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma d’higròmetres especials: HM006, HM004, HM002, HM008, HM054, HM044, HMT651, HMT651A, entre altres.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com