Equips de qualitat de l’aigua

Equip d’anàlisis i detecció de l’estat de l’aigua

Característiques:

Els equips de G.S.I. Ibérica responen a la necessitat d’avaluar la qualitat de l’aigua, oferint tests per al control dels seus paràmetres fonamentals, és a dir, alcalinitat, clorurs, duresa, sulfits, ferro i pH. El kit inclou tots els accessoris i reactius necessaris. Els reactius de reposició estan disponibles amb referències diferents per a cada paràmetre a analitzar. Les mesures de pH es realitzen amb el tester electrònic de pH, que garanteix lectures més precises i segures. Els envasos dels reactius i els accessoris necessaris per a l’anàlisi estan organitzats eficaçment en un robust maletí de transport, pràctic per a les tasques de camp.

Aplicacions:

Els equips de qualitat de l’aigua s’utilitzen per a la determinació de tots els tipus d’aigua i usos diferents. Es poden realitzar 100 tests de cada paràmetre: l’alcalinitat que actua com estabilitzador per al pH; el diòxid de carbó, el qual ha de ser controlat perquè és un element tòxic per als peixos; els nivells d’oxigen que afecten a la respiració dels peixos; la duresa que es controla perquè disminueix el nivell de toxicitat de l’amoníac; el pH per a determinar el nivell de toxicitat de l’aigua i la salinitat, perquè és important per la seva relació amb l’oxigen dissolt.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma d’equips per a la determinació de la qualitat de l’aigua: Kit de qualitat de l’aigua: QW200 sèrie, QW070, QW080, QW100, QW108, HI3823, HI3817BP, entre altres. Kit d’anàlisis per a piscines: HI3825, HI3887 i HI3888. Kit d’anàlisis per a control d’aigua en Calderes: HI3816, HI3827, HI3828 i HI3837. Kit d’anàlisis per a sistemes de refrigeració: HI3821.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com