Kit d’anàlisi d’arsènic en aigües

Equip d’anàlisi i detecció de l’estat de l’aigua

Característiques:

L’equip de Geonatura permet avaluar la qualitat de l’aigua, oferint tests per al control del component químic (arsènic) que la conforma. L’equip o kit d’anàlisi d’arsènic en aigua es realitza in situ en 10 minuts, mitjançant 3 reactius i una tira que es dona color amb els vapors de la reacció. Permet un total de 50 anàlisis.

Aplicacions:

Geonatura també disposa d’una amplia varietat de mesuradors de les components de l’aigua per a crom, clor, brom, amoníac, diòxid de clor, hidrazina, duresa càlcica, duresa magnèsica, fluors, cianur, coure, nitrats, iode, plata, níquel, ferro, entre altres.

Disponibilitat:

Geonatura presenta una varietat d’equips per a la determinació de la qualitat de l’aigua: Kit d’anàlisis d’arsènic en aigua: 4416A. Mesuradors de les components: 4417, 4419, 4420, 4426, 4437, 4445, 4456, entre altres.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com