Sonda per immersió

Mesurador de la temperatura

Característiques:

Un termòmetre digital és aquell que, valent-se de dispositius transductors, utilitzen després circuits electrònics per convertir en nombres les petites variacions de tensió obtingudes, mostrant la temperatura en un visualitzador.

Disponibilitat:

SONDA TP-02: Sonda d’immersió / penetració (termoparell tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 100x3 mm. acabada en punxa, amb mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en connector mini. Rang de mesura: -40 º C +400 º C. Adequada per a mesures de temperatura de l’aire, en sòlids tous, en pols o líquids. SONDA TP-04: Sonda de contacte (termoparell tipus K) en acer inoxidable. Vareta de 150x6 mm. acabada en fleix, amb mànec i un metre de cable de PVC elàstic, acabat en connector mini. Rang de mesura: -40 º C a +500 º C. Adequada per a mesures de temperatura en superfícies llises. INFRAROJOS FINS +500 º C: La tecnologia de mesura per infrarojos permet un registre simple de temperatura fins i tot en processos ràpids i dinàmics. Aquest tipus de termòmetres són especialment adequats per a mesurament de temperatura en conductors pobres, com ceràmica, goma, plàstics, etc. Parts en moviment com engranatges, coixinets, línies de paper o làmines metàl•liques, parts que no es poden tocar: superfícies acabades de pintar, estèrils, agressives ...; parts actives: components elèctrics, rails conductors, transformadors, productes perillosos o zones de difícil accés, etc. INFRAROJOS FINS +1000 º C: La tecnologia de mesura per infrarojos permet un registre simple de temperatura fins i tot en processos ràpids i dinàmics. Aquest tipus de termòmetres són especialment adequats per a mesurament de temperatura en conductors pobres, com ceràmica, goma, plàstics, etc. Parts en moviment com engranatges, coixinets, línies de paper o làmines metàl•liques, parts que no es poden tocar: superfícies acabades de pintar, estèrils, agressives ...; parts actives: components elèctrics, rails conductors, transformadors, productes perillosos o zones de difícil accés, etc.

Dades de l'empresa:


ABAD CONTROLS S.L.

C/ Foc Follet, 39 baixos

08030 Barcelona

Telèfon: 93 457 74 03 / 04

[email protected]

www.abco.es