Mesurador de temperatura

Mesurador de la temperatura ambiental i superficial

Característiques:

Els mesuradors de temperatura de contacte i sense contacte són eines que serveixen per a mesurar, reunir i valorar temperatures. Hi ha mesuradors de temperatura per a determinar les temperatures de contacte (-200, +1767°C). A més, els mesuradors de temperatura sense contacte permeten una medició de la temperatura sense contacte per mitja de la radiació infraroja d’un cos.

Disponibilitat:

Quantotec presenta una completa gamma de productes per a la medició i el control de la temperatura, la humitat i l’ambient: termohigrògrafs, termòmetres o termohigròmetres. Cada un dels seus productes presenta característiques i aplicacions diferents en funció de les seves necessitats i ús.

Dades de l'empresa:


QUANTOTEC

C/ Ausias March

46134 Foios (Valencia)

Telèfon: 96 1493 531

[email protected]

www.quantotec.com