Termòmetre de vareta

Mesurador de temperatura

Característiques:

Termòmetre que permet el mesurament de la temperatura en diferents medis. Consisteix en un cos principal on hi ha els botons de comandament de l’aparell i una petita pantalla on es llegeixen els resultats de l’assaig, i per altra banda hi ha les sondes.

Disponibilitat:

HIBOK 117: Termòmetre de vareta, amb sensor NTC, (-50 º C a 300 º C), sensor de vareta de 280 mm (L) X 5 mm (A) i funció d’alarmes d’avís alta i baixa per a control de temperatura. Nou model resistent a l’aigua, gasos i fum. De fàcil maneig, i recomanable per la seva fiabilitat, i preu assequible. HIBOK 111: Termòmetre de vareta, amb sensor NTC, resistent a l’aigua per a treballs en ambients humits i amb vapor d’aigua (-50 º C a 300 º C). De fàcil maneig i recomanable per la seva fiabilitat i preu assequible. HIBOK 115: Termòmetre polivalent de tija, amb sensor NTC de ràpida resposta. Incorpora funció de memòria fins a 10 mesures i alarma ajustable per al control de la temperatura. Rang de -50 º C a 300 º C. Incorpora sonda tipus vareta, mòbil, desplegable i de fàcil aplicació. Amb gran display de fàcil lectura. Recomanable per a la indústria, laboratoris, etc., On la memorització de lectures diferents i les alarmes d’avís siguin requerides HIBOK 114: Termòmetre de vareta, amb sensor NTC, (-50 º C a 300 º C), disposa de sensor de vareta de 250mm de longitud i funció d’alarmes d’avís per a control de temperatura en processos d’alimentació. Aquest model no és resistent a l’aigua. De fàcil maneig, i recomanable per la seva fiabilitat i preu assequible.

Dades de l'empresa:


TECNO Y MEDIDA S.L.

Plaza Tetuán, 15 bajos

08010 Barcelona

Telèfon: 93 244 90 00

via web

www.tecnoymedida.com