Luxòmetre

Medició de lux

Característiques:

Aparell que mesura el nivell d’il•luminació d’un espai o una superfície, tant en condicions de llum natural con de llum artificial. L’aparell té un cos on hi ha botons de comandament, i l’escala de lectura. La cèl•lula de mesura pot estar inclosa al mateix aparell o bé separada. És convenien que s’utilitzi aquest darrer tipus perquè és el que permet fer mesurament amb menys interferències provocades per l’operari.

Disponibilitat:

LUXÒMETRE DELTA: Amb sonda, rang de mesura 0-199.990lux. Indica valors màxims, mínim, mitjana, relatius i disposa de Hold. Índex de protecció IP-67. LUXÒMETRE MILWAUKE MSM700: Rang de 20 a 50.000lux amb sonda compacta. Canvi manual d’escala, auto-apagat.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com