Luxòmetre digital

Luxòmetre digital

Característiques:

El luxòmetre és un instrument de medició que permet mesurar la il•luminació real i no subjectiva d’un ambient. La unitat de mesura és el lux (lx). Conté una cèl•lula fotoelèctrica que capta la llum i la converteix en impulsos elèctrics, els quals són interpretats i representats en una agulla amb la corresponent escala de luxes.

Disponibilitat:

HIBOK 33: Luxòmetre digital, per a mesures de nivell d’il•luminació. Per a la mesura en enllumenats d’emergència a causa del seu baix rang de mesura a partir de 20lux (lx). També pot mesurar la intensitat lluminosa en candeles. Incorpora sensor mòbil desplaçable d'il•luminancia per a una bona presa de mesures en qualsevol posició. HIBOK 35: Luxòmetre digital per a mesures de nivell d’il•luminació. Compleix amb els requisits del la norma ITC28 del REBT per a la mesura en enllumenats d’emergència a causa del seu baix rang de mesura a partir de 40lux (lx). També pot mesurar la intensitat lluminosa en candeles (cd). Incorpora sensor mòbil desplaçable d’il•luminació per a una bona presa de mesures en qualsevol posició.

Dades de l'empresa:


TECNO Y MEDIDA S.L.

Plaza Tetuán, 15 bajos

08010 Barcelona

Telèfon: 93 244 90 00

via web

www.tecnoymedida.com