Anemòmetre

Mesurador de la velocitat de l‘aire

Característiques:

El anemòmetre és un aparell meteorològic que s’utilitza per a la predicció del temps i, específicament, per a mesurar la velocitat del vent (no sempre és exacte a menys que sigui un anemòmetre digital). Per a mesurar els canvis bruscos de la velocitat del vent, especialment en les turbulències, s’utilitza l’anemòmetre de filament calent, que consisteix en un fil de platí o níquel escalfat elèctricament: l’acció del vent té per efecte refredar-lo i fa variar així la seva resistència; per consegüent, la corrent que travessa el fil és proporcional a la velocitat del vent.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats d’anemòmetres en funció de les seves necessitats i ús: ANEMÒMETRE – DATALOGGER: indica i registra en memòria la velocitat de l’aire, humitat, sensació tèrmica, pressió punt de rosada. Rang direcció de 0 -360º. Resolució 22.5º. ANEMÒMETRE AMB CASSOLETES DIGITAL: mesura la velocitat i la temperatura de l’aire. Rang velocitat de 0.9m/s a 35m/s. Resolució 0.1m/s. ANEMÒMETRE PORTÀTIL: indicació de la velocitat des de 0.3 a 0.4m/s, velocitat màxima i mínima, temperatura, sensació tèrmica, humitat relativa (0-100%) i pes 80gr.

Disponibilitat:

Geonatura presenta una completa gamma de models: Anemòmetre – datalogger: 4479B, 0516C i 0515C. Anemòmetre amb cassoletes digital: 0515D i 0515. Anemòmetre portàtil: 0516 i 4481.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com