Anemòmetre

Mesurador de la velocitat de l‘aire

Característiques:

L’anemòmetre és un aparell meteorològic que s’utilitza per a la predicció del temps i, específicament, per a mesurar la velocitat del vent. Per a mesurar els canvis bruscos de la velocitat del vent, especialment en les turbulències, s’utilitza al anemòmetre de filament calent, que consisteix en un fil de platí o níquel escalfat elèctricament: l’acció del vent té per efecte refredar-lo i fa variar així la seva resistència; per consegüent, la corrent que travessa el fil és proporcional a la velocitat del vent.

Aplicacions:

Narváez Topografia S.L. presenta tres models d’anemòmetres en funció de les seves necessitats i ús: Anemòmetre: velocitat del vent, beaufort i temperatura, mesura actual mitja i màxima de la velocitat del vent. Escala gràfica i pantalla amb llum. Anemòmetre digital amb termòmetre: rang: 0,2 m/s a 30 m/s (144 km/h), unitats: km/h, m/s, knots, mph i beaufort, valors màxim i promig, temperatura i punts de rosada. Resistent a l’aigua i amb bateria de llarga duració. Anemòmetre funcional: amb rellotge altímetre, baròmetre, cronòmetre i termòmetre.

Dades de l'empresa:


NARVÁEZ TOPOGRAFÍA S.L.

C/ Campoamor 65-67 Bajo

46022 Valencia

Telèfon: 963 724 912 - 963 711 698

[email protected]

www.narvaez-topografia.com