Sonòmetre

Mesurador del soroll i la pressió sonora

Característiques:

El sonòmetre serveix per a mesurar nivells de pressió sonora (dels que depèn l’amplitud i, per tant, la intensitat acústica i la seva percepció, sonoritat) y el nivell de soroll que hi ha en determinat lloc i en un moment donat. La unitat amb la que treballa el sonòmetre és el decibel.

Disponibilitat:

SONÒMETRE DIGITAL DELTA: Sonòmetre digital DELTA. Precisió classe 2. Rang: 30 - 130dB. Resolució: 0.1dB. Fusions: Valor màxim, Hold, Autorrango. SONÒMETRE DIGITAL T350: Sonòmetre digital segons norma IEC 651 tipus 2. Marges de mesura: Baix = 35 - 100dB i alt = 65-130dB. Resolució: 0.1dB. Resposta de freqüència típica: 30Hz-12000Hz. Precisió: 2dB a 64dB. Marge dinàmic: 65dB.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com