Sonòmetre

Mesurador de nivells de pressió sonora

Característiques:

El sonòmetre serveix per a mesurar nivells de pressió sonora (dels que depèn l’amplitud i, per tant, la intensitat acústica i la seva percepció, sonoritat) y el nivell de soroll que hi ha en determinat lloc i en un moment donat. La unitat amb la que treballa el sonòmetre és el decibel.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats de sonòmetres en funció de les seves necessitats i ús: Sonòmetre integrador: eina portàtil, rang de 30dB a 130dB, pantalla LCD i resolució de 0.1 dB. Sonòmetre digital de precisió: integrador i analitzador per bandes d’octava, rang de 23 a 140 dB, memòria permanent i preamplificador extraïble.

Disponibilitat:

Geonatura presenta dues varietats de sonòmetres: Sonòmetre integrador: 3239 i 3239D. Sonòmetre digital de precisió: 3239A, 3239AB, 3239F, 3239BR i 3239BT.

Dades de l'empresa:


GEONATURA S.L.

C/ Garcia de Paredes, 21

28010 Madrid

Telèfon: 91 5930371

[email protected]

www.geonatura.com