Sonòmetre

Mesurador de nivells de pressió sonora

Característiques:

El sonòmetre serveix per a mesurar nivells de pressió sonora (dels que depèn l’amplitud i, per tant, la intensitat acústica i la seva percepció, sonoritat) i el nivell de soroll que hi ha en determinat lloc i en un moment donat. La unitat amb la que treballa el sonòmetre és el decibel.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats de sonòmetres en funció de les seves necessitats i ús: CLASSE 1: equip de sonòmetres integrats amb analitzador, i 4MB memòria, analitzador de espectre en temps real, d’acord amb IEC classe1 en bandes d’octava 32Hz a 8KHz. Rang: 30dB - 140 dB, micròfon prepolaritzat desmuntable ideal per a realitzar amidaments en camp lliure. CLASSE 2: sonòmetre digital segons EN60651 / IEC651 (94 dB/1KHz + 1.5 Db). Tres rangs de medició amb auto rang, resolució: 0.1 dB, funcions: indicació gràfica, funció màxima i mínima, datalogger de 32.000 lectura.

Disponibilitat:

Narváez Topografia S.L. presenta dues varietats de sonòmetres: Classe 1: DHD2010UC/A KIT. Classe 2: V150201050 i V150201002.

Dades de l'empresa:


NARVÁEZ TOPOGRAFÍA S.L.

C/ Campoamor 65-67 Bajo

46022 Valencia

Telèfon: 963 724 912 - 963 711 698

[email protected]

www.narvaez-topografia.com