Decibelímetre

Mesurador del nivell sonor

Característiques:

El decibelimetre és un instrument que permet mesurar el nivell de pressió acústica, expressat en dB. Esta dissenyat per a respondre al so casi de la mateixa forma que l’oïda humana i proporcionar amidaments objectius i reproduïbles del nivell de pressió acústica. En essència, consta d’un micròfon, una secció de processament de senyal i una unitat de lectura.

Aplicacions:

La medició del so mitjançant decibelimetres portàtils permet un control ràpid de la situació però també amidaments de control per torns - decibelimetres per a diferents camps de freqüència i finestres.

Disponibilitat:

PCE Ibérica S.L. presenta una completa gamma de decibelimetres: PCE-222: inclou sensors interns de so, de llum, temperatura i mesurador d’humitat. PCE-EM 882: inclou sensor sonor, sensor de llum, sensor de temperatura i mesurador d’humitat. PCE-999: decibelimetres industrials estàndard, precisió ±1,5 dB, calibrats. PCE-322A, amb memòria interna. PCE-318, mesuren a partir de 26dB, precisió ±1,5 dB, sortida analògica. SÈRIE CR 260: amb memòria interna, analitzador de freqüències. PCE-DSA: decibelimetres de classe I, amb interfase USB, cable i software. PCE-355: per a la detecció de dosis de soroll, en el lloc de treball. SOUNDPRO DL: decibelimetres de mà i analitzador de freqüència en temps real.

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es