Higròmetre

Mesurador del grau d’humita de l’ambient o d’un material

Característiques:

Un higròmetre és un instrument que s’utilitza per a mesurar el grau d’humitat de l’aire donant una indicació qualitativa de la humitat ambiental. El higròmetre PCE Ibérica S.L serveix per a la visualització de la temperatura i la humitat com dispositiu verificador de les condicions ambientals d’edificis, locals o recintes.

Disponibilitat:

PCE Ibérica S.L. presenta una completa gamma d’higròmetres per a mesurar diferents nivells d’humitat: PCE-HT 71: per a mesurar la temperatura, humitat, sensor intern. PCE-222: que inclou varis sensors per a múltiples paràmetres. PCE-FWS: higròmetres amb 5 sensors i màstil (per a direcció del vent, velocitat del vent, temperatura, humitat relativa, pluviositat) / funció d’alarma / port USB / software d’anàlisis. PCE-EM882: que inclou un sensor sonor, sensor de llum, sensor de temperatura i mesurador d’humitat. PCE-555: higròmetres de mà per a mesurar la humitat relativa de l’aire i la temperatura. PCE-310: per a mesurar la humitat i temperatura ambiental, el punt de rosada, la temperatura superficial mitjançant un sensor extern opcional. PCE-320: higròmetres multifuncionals amb els que permet mesurar la temperatura, la humitat relativa, el punt de rosada. PCE-THB 38: higròmetres de mà amb varies funcions com termòmetres, mesuradors d’humitat i baròmetres. SÈRIE PCE-313: de gran precisió per a determinar la humitat relativa i la temperatura amb gran precisió, targeta de memòria SD. RH5: higròmetres per a la humitat relativa del paper i el cartró emmagatzemat. AVM-4000: per a mesurar la humitat relativa, el volum i la pressió de l’aire, el punt de rosada.

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es