Termohigròmetre d’ambient

Mesurador del grau d’humitat de l’ambient o d’un material i de la temperatura

Característiques:

Un termohigròmetre és un instrument que s’utilitza per a mesurar la temperatura i el grau d’humitat de l’aire donant una indicació qualitativa de la humitat ambiental.

Aplicacions:

El termohigròmetre de QUANTOTEC serveix per a la visualització de la temperatura i la humitat com dispositiu verificador de les condicions ambientals d’edificis, locals o recintes.

Disponibilitat:

Quantotec presenta una completa gama de productes per a la medició i el control de la temperatura, la humitat i l’ambient: termohigrògrafs, higròmetres o termohigròmetres. Cada un dels seus productes presenta característiques i aplicacions diferents en funció de les seves necessitats i ús.

Dades de l'empresa:


QUANTOTEC

C/ Ausias March

46134 Foios (Valencia)

Telèfon: 96 1493 531

[email protected]

www.quantotec.com