Termohigròmetre digital portàtil

Mesurador del grau d’humitat i la temperatura de l’ambient

Característiques:

Instrument de mesura portàtil amb microprocessador per a paràmetres climàtics. Una sonda va connectada a l’aparell transmissor. Aquest té una pantalla digital on es poden realitzar les lectures de forma directa.

Disponibilitat:

HIBOK 314: Termohigròmetre digital portàtil amb triple display per a ús professional. Incorpora la funció rellotge per al control de mesures i disposen de sonda desplaçable i orifici amb sortida RS-232 per a connexió a ordinador (programari opcional). Disposa a més de memòria interna per a registre de dades i posterior bolcat a PC i més incorpora orifici a part amb entrada per sondes termoparell tipus K, per a ús industrial i alimentació. HIBOK 310: Termohigròmetre digital portàtil amb triple display per a ús professional. Incorpora la funció rellotge per al control de mesures i disposa de sonda desplaçable i orifici amb sortida RS-232 per a connexió a ordinador (programari opcional). HIBOK 302: Termohigròmetre digital portàtil, amb doble display de gran precisió. Pot mesurar humitat relativa, humitat absoluta, punt de rosada i bulb humit, a més d'altres funcions. MHB-382SD: Mesurador i gravador digital de dades de temperatura, humitat i barometre, portàtil amb triple display per a ús professional. Incorpora la funció data i hora per al control de mesures i disposen de sensor incorporat per a les tres magnituds.

Dades de l'empresa:


TECNO Y MEDIDA S.L.

Plaza Tetuán, 15 bajos

08010 Barcelona

Telèfon: 93 244 90 00

via web

www.tecnoymedida.com