Detector de gas

Instrument de detecció i mesura de gas

Característiques:

Els mesuradors de gas serveixen per a la detecció i medició de metà, sulfur de hidrogen, monòxid de carbó i oxigen (també per a possibles altres 50 gasos). La funció d’autocalibratge permet una fàcil calibratge dels mesuradors de gas.

Aplicacions:

Alguns d’ells posseeixen la funció d’emmagatzematge i posterior transferència dels valors de medició a un ordinador. Un accessori particular és el joc de bombes d’aspiració manual. Amb aquesta eina permet aspirar gasos al interior dels mesuradors, a partir de càrrega a granel o de grava, a través d’un tub de 2 m de longitud, i això poder realitzar també els amidaments sense proximitat directa a la font de gasos o determinar la concentració de gasos en llocs de difícil accés.

Disponibilitat:

DETECTOR DE MONÒXID CO A PILES: El detector de Monòxid de Carboni (CO) està equipat amb un modern sensor electroquímic d’última generació que detecta concentracions perilloses del monòxid. El monòxid de carboni és un gas molt verinós, incolor i inodor, difícil de detectar i molt perillós que apareix en casos de mala combustió. Pràcticament indetectable per l’home i en alta concentració mata o causa serioses lesions orgàniques. Aquest detector emet una potent senyal acústica quan la concentració de monòxid de carboni a l’ambient és superior al normal. DETECTOR DE GAS DETECTORS: Detector Butà, propà i gas natural. Aquest model de detector de gas és per a ús domèstic. S’instal•la fàcilment en una paret de d’interior de l’habitatge. DETECTOR DE GAS PORTÀTIL: Detector de gas per a detecció de fuites de gas natural i propà. Detecta propà i gas natural (per a la majoria de mescles d’hidrocarburs, gas natural, sovint consistent en 80-95% metà + diversos gasos, com diòxid de carboni, monòxid de carboni i heli).

Dades de l'empresa:


SEGURIDAD PLUS

C/ Santísima Trinidad, 30 7º6º

28010 Madrid

Telèfon: 91 445 14 46

[email protected]

www.seguridadplus.com