Termòmetre per contacte

Mesurador de temperatura

Característiques:

Els termòmetres de contacte són aquells els quals l’element sensor està en contacte íntim o col•locat dins del mateix ambient que el cos del qual es vol conèixer la temperatura.

Disponibilitat:

TESTO 103: Termòmetre plegable, manejabilitat, practicitat i senzillesa per als mesuraments en alimentació. TESTO 104: Termòmetre estanc plegable, manejabilitat, pràcticitat i senzillesa en els mesuraments diàries. TESTO 105: Termòmetre d’ús amb una sola mà, amb sondes intercanviables. Termòmetre d’ús amb una sola mà, amb sonda estàndard, inclosa pila i subjecció per paret / cinturó. TESTO 106: Termòmetre de penetració testo 106, inclosa funda protectora de la sonda i pila. TESTO 110: Termòmetre NTC de 1 canal. Alarma acústica, connexió a una sonda per ràdio opcional, amb pila i protocol de calibratge. TESTO 720: Termòmetre de 1 canal per a laboratoris i indústria. Instrument de mesura de la temperatura, inclosa pila i informe de calibratge. TESTO 735-1: Instrument de mesura de la temperatura de 3 canals, alarma acústica, connexió per a un màx. de 3 sondes per ràdio opcionals, inclosa pila i informe de calibratge. TESTO 735-2: Termòmetre de 3 canals amb memòria per a dades i programari per a PC. Instrument de mesura de la temperatura de 3 canals, alarma acústica, connexió per a un màx. de 3 sondes per ràdio opcionals, amb memòria. TESTO 905-T1: Termòmetre de penetració, inclòs clip de subjecció i pila. TESTO 905-T2: Termòmetre de superfície amb ressort de banda termoparell, inclòs clip de subjecció i pila. TESTO 922: Termòmetre de 2 canals amb ampli rang de mesurament. Instrument de mesura de la temperatura de 2 canals T / P tipus K, connexió per a una sonda per ràdio opcional, inclosa pila i informe de calibratge. TESTO 925: Termòmetre de 1 canal amb ampli rang de mesurament. Instrument de mesura de la temperatura de 1 canal T / P tipus K, alarma acústica, connexió per a una sonda per ràdio opcional, inclosa pila i informe de calibratge. TESTO 926: Termòmetre de 1 canal amb ampli rang de mesurament per al sector alimentari. Instrument de mesura de temperatura per al sector alimentari de 1 canal T / P tipus T, alarma acústica, connexió per a una sonda per ràdio opcional, amb pila i protocol de calibratge. TESTO 950: Termòmetre de referència. Instrument de mesura de la temperatura de referència, inclosa pila, pila de liti i informe de calibratge.

Dades de l'empresa:


INSTRUMENTOS TESTO S.A.

La Baileta-Can Xinxa, 2

08348 Cabrils (Tarragona)

Telèfon: 937 539 520

[email protected]

www.testo.es