Comprovadors de diferencial

Comprovador d’interruptors diferencials

Característiques:

Aparell que, connectat a qualsevol endoll de la xarxa elèctrica, emet un corrent elèctric constant i d’intensitat pre-seleccionada que fa saltar els interruptors diferencials. A més de comprovar els interruptors diferencials, aquest aparell comprova la tensió de efecte, el temps de resposta del diferencial i la correcta connexió de neutre i protecció, així com alguna possible discontinuïtat entre ells.

Disponibilitat:

Disposa d’un sol model: 5406A

Dades de l'empresa:


GUIJARRO HERMANOS S.L.

C/ Isaac Peral, 6

28914 Leganés (Madrid)

Telèfon: 916 493 799 

[email protected]

www.guijarrohermanos.es