Mesuradors d’aïllament, terra i bucle

Instruments mesuradors

Característiques:

MESURADORS D’AÏLLAMENT (analògics, digitals, de baixa i alta tensió): Aparell que mesura la resistència d’aïllament d’elements de la xarxa elèctrica. Poden treballar amb corrent altern o contínua. MESURADORS DE TERRA: Amb piques o amb pinces. Aparell que comprova les resistències de les connexions a terra de la xarxa elèctrica. MESURADORS DE BUCLE: Mesurador portàtil professional per a la comprovació d’instal•lacions elèctriques amb proteccions de sobreintensitat. L’equip mesura bucles de curtcircuit L-PE, LN i LL i el corrent de bucle de curtcircuit prevista.

Disponibilitat:

Hi han disponibles diferents models segons el seu ús: Mesuradors d'aïllament: 3132A, 3321A, 3114A, 3131A, 3021, 3005A, 3007A, 3125,3128, 3123, 3124. Mesuradors de terra: 4102A, 4105A, 4106, 4200, 4118A. Mesuradors de bucle: 4120A.

Dades de l'empresa:


GUIJARRO HERMANOS S.L.

C/ Isaac Peral, 6

28914 Leganés (Madrid)

Telèfon: 916 493 799 

[email protected]

www.guijarrohermanos.es