Multímetres i milióhmetro de precisió

Instrument elèctric portàtil per a mesurar magnituds elèctriques

Característiques:

És un instrument elèctric portàtil que mesura directament magnituds elèctriques actives com corrents i potencials (tensions) o passives com resistències, capacitats altres. Les mesures poden realitzar-se per corrent continu o altern i en diversos marges de mesura cadascuna. N’hi ha analògics i posteriorment s’han introduït els digitals. La funció és la mateixa (amb alguna variant afegida).

Disponibilitat:

Analògics: 1110, 38070. Digitals compactes: ET0830, ET0060, ET0980, 1018H, 1009, 1011/1012, MN35,EX310, EX330. Digitals compactes i especials: Kewmate 2000, Kewmate 2001, Kewmate 2012,1030. Altes prestacions: 1051, 1052, 1061, 1062, MP510, EX542. Digitals professionals: EX450, EX470, EX510, EX530, 63N, 71, 97 11. Oscil•loscopi: 381295.

Dades de l'empresa:


GUIJARRO HERMANOS S.L.

C/ Isaac Peral, 6

28914 Leganés (Madrid)

Telèfon: 916 493 799 

[email protected]

www.guijarrohermanos.es