Comprovador d’aïllament

Comprovador d’aïllament per a localitzar averies

Característiques:

Eina portàtil que li ofereix la màxima versatilitat per a la solució de problemes i les tasques de manteniment preventiu. Els comprovadors d’aïllament són compactes, resistents, resulten idonis per a la localització de múltiples tipus d’averia, la posta en marxa de maquinària i el manteniment preventiu.

Disponibilitat:

METRIS C: Comprovador d’aïllament. Segons DIN VDE 0413 parts 2 i 4, funcionament amb bateries, per a mesures en instal•lacions amb una màxima tensió nominal de 1000 V. METRIS 1000D: Comprovador d’aïllament per a instal•lacions elèctriques fins a 1000 V Segons norma EN 61557 parts 1, 2 i 4 (VDE 0413 / 1 i 4). METRIS 500D: Comprovador d’aïllament Segons norma EN 61557 parts 1, 2 i 4. METRIS 1000: Comprovador d’aïllament Segons norma EN 61557 part 1, 2 i 4 (DIN VDE 0413, parts 1 i 4). METRIS 5024: Comprovador d’aïllament. METRIS 5000A: Comprovador d’aïllament. METRIS 5000A SET: Comprovador d’aïllament. METRIS 5000AK-setembre: Comprovador d’aïllament. METRIS 5000D-PI: Comprovador d’aïllament. TES-1600: Mesurador d’aïllament. ST-1504: Mesurador d’aïllament. C266 + M261: Tenalles C266 amb adaptador modular que permet realitzar d’una manera senzilla proves d’aïllament a 500 V DC. IMI 341: Mesurador d’aïllament. 4103 IN: Mesurador d’aïllament amb indicació digital 6 dígits en caixa robusta format maletí. 4104 IN: Mesurador d’aïllament amb indicació digital 6 dígits en caixa portàtil de comandament.

Dades de l'empresa:


KAINOS

C/ Energía, 56

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 934 742 333

[email protected]

www.kainos.es