Multímetre analògic

Instrument elèctric portàtil per a mesurar magnituds elèctriques

Característiques:

És un instrument elèctric portàtil per a mesurar directament magnituds elèctriques actives com corrents i potencials (tensions) o passives com resistències, capacitats altres. Les mesures poden realitzar-se per corrent continu o altern i en diversos marges de mesura cadascuna. N’hi ha analògics i posteriorment s’han introduït els digitals. La funció és la mateixa (amb alguna variant afegida).

Disponibilitat:

METRAHit 1A: Multímetre analògic. Versió base per a formació, aplicacions domèstiques i elèctriques. METRAHit 2A: Multímetre analògic. Versió base per a formació, aplicacions domèstiques i elèctriques. Classe 2,5. METRAmax 2: Multímetre analògic. Ideal per a la formació professional i les tasques d’ajust i revisió. METRAmax 3: Multímetre analògic. Ideal per a la formació professional i les tasques d’ajust i revisió. METRAport 3A: Multímetre analògic desplegable. Ideal laboratoris i ensenyament. M-1015B: Multímetre analògic de 6 funcions en 15 abast.

Dades de l'empresa:


KAINOS

C/ Energía, 56

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 934 742 333

[email protected]

www.kainos.es