Comprovador miliohm

Comprovador elèctric

Característiques:

El comprovador de miliohmio és un instrument que mesura les magnituds elèctriques i assegurar així el bon funcionament de les instal•lacions i màquines elèctriques. La majoria són aparells portàtils de mà i s’utilitzen per al muntatge; hi han altres instruments que són convertidors de mesura i altres mètodes d’ajuda a la medició, l’anàlisi i la revisió.

Aplicacions:

Els comprovadors de miliohms amb carcassa resistent a esquitxades d’aigua fan possible els amidaments de resistències de 100 µ? a 2000 ?. Els valors d’amidaments es representen en la seva gran pantalla LCD. Les possibilitats d’ús són molt diverses: Mesures de resistència de bobines de motors, generadors, transformadors, circuits de commutació de circuits de commutació paral•lels o contigus, circuits comprimits i de commutadors i relés. Mesura de l’energia d’enllaç en mines, avions, sistemes de vies, vaixells. Control de pas en sistemes cíclics (Ringbus) en instal•lacions domèstiques i industrials. Control d’elements de compressió de línies aèries de presa de corrent, connectors i contactes.

Disponibilitat:

PCE Ibérica S.L. presenta una única varietat de comprovadors elèctrics: Sèrie PCE-MO (comprovadors de miliohms amb cable de xarxa i cable de control).

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es