Mesurador de resistència contra terra

Mesurador de resistència contra terra

Característiques:

Els mesuradors de resistència contra terra són instruments per a determinar la resistència de terra de resistències específiques i de resistències en ohms. Els mesuradors de resistència contra terra funcionen amb bateries i posseeixen una funció de temporalitzador (3 minuts), una funció Data-Hold, tenen una pantalla LCD de 3 ½ posicions i mesuren 163 x 100 x 50mm. Els rangs de resistència són de 20, 200 i 2000 ohms tenen una resolució de 10 / 100m? / 1 ?. El sistema de medició dels mesuradors de resistència contra terra mesuren la resistència contra terra amb un inversor de corrent constant (aprox. 800Hz, 2mA) i la tensió de terra amb un rectificador (5k?/V aprox. 40...500Hz).

Disponibilitat:

PCE Ibérica S.L. presenta tres tipologies o varietats de mesuradors de resistència contra terra: PCE-ERT 10: amb medició per a tensió de terra, mètode de medició de 3 conductors. PCE-ET3000: posseeixen una carcassa hermètica i compleixen amb els requisits de seguretat de VDE 0413 necessaris per al personal de servei tècnic en l’exterior. PKT 2630: serveixen per a detectar errors i per a posar en funcionament instal•lacions elèctriques. Permet diferenciar entre cables de terra, de fases i neutres. A més permet reconèixer tot tipus de connexions defectuoses, cablejats desgastats o la falta de cables de terra.

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es