Multímetre digital

Instrument per mesurar la senyal elèctric

Característiques:

Instruments que disposen d’un convertidor que digitalitza i transforma el senyal elèctric d’entrada en una indicació numèrica que es mostra en una pantalla liquida digital LCD (liquid crystal display). Al mateix temps en aquesta pantalla es mostren simultàniament unitats i polaritats. S’indica a més si s’està treballant en alterna o contínua. La lectura s’expressa amb nombres decimals, el que es tradueix en alts nivells de resolució.

Aplicacions:

A més de les funcions bàsiques de tot multímetre (mesura de tensió, corrent, resistència i continuïtat, freqüència, díodes, transistors, etc), alguns d’ells disposen també de certes funcions que faciliten el mesurament i ens permeten tenir accés a determinats valors de la mateixa que no es mostren en la manera estàndard de lectura.

Disponibilitat:

KMO 1280: Multímetre-oscil•loscopi. Kod 20: Oscil•loscopi portàtil digital. 20 MHz. Kod 2000: Oscil•loscopi portàtil digital, 2MHz. KMA 6231: Multímetre digital per a automoció. KMA 8218: Multímetre digital d’alta precisió, 50.000 comptes. KM 97R: Multímetre digital de veritable valor eficaç. IP64. KM 01 / 02: Multímetre digital de lectures en veritable valor eficaç. KM 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08: Multímetre digital. KM 320: Multímetre digital de butxaca. KM 8211: Multímetre tipus llapis. KM 7004 / 7007: Multímetre analògic.

Dades de l'empresa:


TEMPER

Pol.Ind. De Granada, Nave 18

33199 Granda (Asturias)

Telèfon: 902 201 293

[email protected]

www.temper.es