Pinça amperimètrica

Instrument per a la mesura de corrents

Característiques:

Instrument idoni per a la mesura de corrents de forma ràpida, senzilla i eficaç en conductors actius, sense necessitat d’interrompre el circuit. Mitjançant l’ús d’una pinça amperimètrica la mesura del corrent es realitza de forma directa, amb tan sols recollir el cable actiu amb el maxil•lar de la pinça, sense necessitat d’interrompre o desconnectar el circuit d’alimentació. La utilització de pinces amperimètriques ens dóna opció a recollir lectures de corrent molt superiors a les possibles amb un multímetre, les quals en rares ocasions superen els 20 A.

Aplicacions:

En general les pinces que treballen en alterna es basen en un transformador de corrent que es troba al interior del maxil•lar de la pinça, i que recull el flux magnètic generat pel corrent que circula pel conductor que passa entre aquest maxil•lar. Així, es genera un corrent proporcional en el secundari del transformador, la qual es connecta al circuit de mesura del instrument. Aquesta és la corrent que, després de passar per diversos circuits, ens arriba a donar una lectura digital del valor del corrent primària. En el cas de les pinces per mesurar corrent contínua, el mètode de la inducció electromagnètica no és del tot vàlid, per la qual cosa s’ha d’introduir un element semiconductor dins del maxil•lar que elimina aquest flux magnètic com tensió de sortida.

Disponibilitat:

KP 01 / KP 02 / KP 03 / KP 04 / KP 05 / KP 06: Pinça amperimètrica digital. KP 2203: Pinça amperimètrica-wattímetre per a xarxes trifàsiques. KP 9805T: CA, 2000 A, mesurament de temperatura. KP 2007b: Pinça detectés de fuites. KP 2600: Pinça amperimètrica digital amb maxil•lar obert. KP 30R: Pinça amperimètrica d’alta resolució. KP 375: Pinça amperimètrica analògica. KP 2102: Minipinza amperimètrica.

Dades de l'empresa:


TEMPER

Pol.Ind. De Granada, Nave 18

33199 Granda (Asturias)

Telèfon: 902 201 293

[email protected]

www.temper.es